Ürünler
 
   
  İçerik
 

  bayZUN ® Yazılım Kurumsal Web Sitesine Hoşgeldiniz ! - Muhasebe Programı, Oto Servis Programı, İşletme Defteri, Oto Tamir Programı, otomix, otomixpro, oto servis, bayzun sowftare, ticari paket program, ön muhasebe programı, paralix, üretim, özel yazılım, email spider, araç tamir programı, araç servis takip programı, akbs kimlik bildirim, tek düzen muhasebe, üretim imalat programı, web programlama, ticari program, web tasarım, web dizayn, domain tescil
LİSANS
Lisans Sözleşmesi
 

 

bayZUN ® paket programlarının, izinsiz kullanımı, kopyalanması, devri vb. tasarruf  ve eylemler, 5846 sayılı Fikir  Ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun  525-a,525-b,525-c maddelerine göre hukuka aykırıdır.

01-       bayZUN ® ile Kullanıcı arasında düzenlenen bu sözleşme; bayZUN ® paket          programlarını sadece kullanma hakkı veren bir Lisans Sözleşmesidir. Bu sözleşme, bayZUN ®'nın programlar üzerindeki fikri mülkiyet hakkını asla kaldırmaz, daraltmaz, sınırlamaz, hiçbir şekilde tasarruf hakkını

            etkilemez. O nedenle;

bayZUN ® paket programları izinsiz satılamaz, kopyalanamaz, başkasına devredilemez, adi veya ticari şekilde kiralanamaz, yedekleme amacı dışında izinsiz çoğaltılamaz, elektronik veya optik olarak transfer edilemez, kaynak kod haline dönüştürülemez, programlardan esinlenerek başka programlar yapılamaz. Buna rağmen çoğaltılan, transfer edilen, kaynak haline dönüştürülen "esinlenme ile yapılan" tüm programlar zabt ve imha ettirilir. Failler hakkında cezai ve hukuki işlemler başlatılır.

02-       Bu sözleşme, bayZUN ® Paket Programlarının orijinal ambalajlarının açılmasıyla veya faturaya bağlanmasıyla, taraflar yönünden bağlayıcılık kazanır. Kullanıcı, ancak bu aşamadan sonra gerekli olan şifrenin kendisine bildirilmesini talep edebilir. Faturasız, herhangi bir şekilde paket programların fiili kullanımı da; kullanan kişinin bu sözleşme kapsamında  sorumluluğunu gerektirir. Ayrıca bu kişi hakkında, ürünün zabtı, imhası, maddi ve manevi zararların tazmini dahil tüm yasal takipler başlatılır.

03-       Bu sözleşme, bayZUN ® Paket Programlarının, faturada yazılı adres dışında kullanılması, yeni bir sözleşmenin düzenlenmesini zorunlu kılar. Sözleşmenin yapılmaması  halinde kullanıcı; paket programlara ait lisans sözleşmesinin geçerliliğini kaybeder. Program kopya konumundaymış gibi işleme tabii tutulur.

04-       bayZUN ®, Paket Programların kullanılması, uygulanması ve kuruluşu esnasında doğrudan veya dolaylı olarak doğabilecek maddi, manevi, mali ve hukuki sonuçlardan, bu nedenlerle oluşabilecek kazanç veya kayıplardan, daha önce yapılmış bir uyarı olsa dahi hiçbir şekilde sorumlu değildir.

05-       bayZUN ® satıştan  sonra eğitim veya herhangi bir hizmet desteği vermek zorunda değildir.. Ancak bayZUN ®, zamanlaması ve kapsamı kendi inisiyatifinde olmak üzere, paket programlarındaki olası hataları gidermek, paket programları geliştirmek, günün   şartlarına ve/veya yapılan yeni yasal düzenlemelere       uyarlamak amacıyla programlarında değişiklikler yapabilir ve/veya yeni versiyonlar çıkarabilir. Bu değişikliklerin ve/veya yeni versiyon paket programlarının kullanım hakkı, Lisans Sözleşmesi olan Kullanıcılara, istekleri üzerine ve versiyon değiştirme bedeli karşılığında verilir.

06-       bayZUN ®, paket programlarının ya da bilgisi dışında çıkartılan paket program kopyalarının kullanılmasından, herhangi bir kurum veya resmi mercie verilmesinden doğabilecek sonuçlardan sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda   bayZUN ®, gerek göreceği yasal işlemleri yaptırma hakkına sahiptir.

07-       bayZUN ® paket programlarının YEDEKLENMESİ ve SAKLANMASI
            kullanıcıya aittir.

08-       bayZUN ® , faturada yazılı adresi kullanım yeri, yazışma ve tebligat adresi
            olarak kabul eder.

09-       bayZUN ® paket programlarının yasa ve bu sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullanılması, satışı, kiralanması, kopyalanması, devri ve benzeri tasarruflara konu edilmesi halinde; tasarrufta bulunanlar hakkında alınacak zorlayıcı ve acil yasal tedbirlerin yanında,    

            bayZUN ® tarafından;

                         · Lisans Sözleşmesi tek taraflı olarak iptal edilir,

                         · Kullanıcının şifresi geri alınır,

                         · Kullanıcı hakkında ceza kovuşturması başlatılır,

                         · Kullanıcı hakkında ayrıca gerekli hukuk davaları açılır,

                         · Maddi ve manevi tüm zararların talebi yoluna gidilir,

10-       Aksi belirtilmedikçe her lisans sadece BİR kullanıcı içindir. Yani, lisansladığınız programı birden fazla bilgisayarda kullanmanız mümkün değildir.

11-       Program için özel güncelleştirme istekleri, ancak bayZUN® tarafından kabul edilir ve kararlaştırılan ücret ödenirse yerine getirilir. Yapılan güncelleştirmenin ücretinin bir kısmı ödenmişse, tümü ödenmedikçe lisans sözleşmesi askıya alınır ve bayZUN® tarafından verilen süre içerisinde ödenmez ise lisans sözleşmesi sona erdirilir. Bu nedenle sözleşmenin sona ermesi halinde kullanıcının yaptığı lisans ücreti ya da yaptığı diğer ödemeler tazminat olarak kabul edilir ve kesinlikle geri ödenmez.

12-       Program için lisans ücreti ödenmesi halinde, hem lisans sözleşmesi hem de bu kurallar kayıtsız ve koşulsuz olarak kabul edilmiş olur.

13-       bayZUN® geliştirmiş olduğu ürünler ile ilgili destek sözü vermez.

14-       Yazılım Üreterek Hizmet Veren bayZUN® Yazılımlarından Doğacak Herhangi Bir Sorun Ve Problemin Sorumluluğu Son Kullanıcıya Aittir.

15-       bayZUN® Tarafından Üretilen Ücretli Yazılımların Demo/Kısıtlı Hallerinden Oluşacak Problemden Ve bayZUN® Yazılım'ın Bu Sorunlar Karşısında Uygulayacağı Lisans Ve Teknik Destek Maliyetinden Daima Son Kullanıcı Sorumludur.

16-       Yazılımlar Ücretli Ve Ücretsiz Halde Piyasa ya Çıkarıldıkları İçin Yazılımın Aslı Değiştirilmediği Sürece bayZUN® Yazılım Dışında Hiçbir Denetleme Kurulu Bu Yazılımlar Yüzünden Son Kullanıcıya Yaptırım Uygulayamaz.

17-       Yazılımlarının Tüm Temel Hakları bayZUN® Yazılım'a Aittir. Lisans Ve Üretim Hakları da bayZUN® Yazılım Tarafından Belirlenen Kurallara Göre Düzenlenmiştir.

18-       bayZUN® Yazılım Tarafından Programlanmış Olan Yazılımların Başka Yazılımlarla Fiili Ve Şekli Benzerlik Göstermesinden Dolayı, bayZUN® Yazılım Mesul Tutulamaz.

19-       Her ne şekilde olursa olsun bayZUN®’dan talep edilecek mali sorumluluk programa ödenen tutarı geçemez.

20-       Programların yanlış yada yasalara aykırı olarak kullanılmasından doğacak maddi ve yasal sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

21-       bayZUN® Yazılım, kullanıcı hatası, sistem arızası, virüs etkisi v.b. nedenlerle girilen bilgilerin hasar görmesinden veya yok olmasından sorumlu tutulamaz.

22-       Program, programcılık hatalarına karşı ücretsiz olarak garantilidir.  Bu garanti, yasal ve / veya teknolojik nedenlerle programın yürürlükten kaldırılması ile sona erer.

23-       bayZUN®, gerekli gördüğü takdirde, önceden haber vermeksizin yazılım ve dokümantasyonda değişiklikler yapabilir. KULLANICI, bayZUN® tarafından çıkarılacak yeni sürümleri bedelini ödeyerek satın alabilir.

24-       bayZUN®, yazılım ürününün doğru veya yanlış kullanımından veya hukuka ve kanunlara aykırı işlerde kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, kazanç ve kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

25-       KULLANICI, satın aldığı yazılım lisansını, sitede belirtilen minimum yazılım ve donanım özelliklerine sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli bu donanımı kendisinin temin edeceğini, bayZUN®un yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili olarak hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, bayZUN®'un sorumluluğunun kullanım lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

26-       bayZUN®, donanım veya işletim sistemi arızalarından, bilgisayar ağı kurulum ve bağlantı hatalarından, elektrik kesilmesi ve voltaj dalgalanmalarından, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel nedenlerden ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından sorumlu değildir. Verilerin yedeği KULLANICI'nın kendi sorumluluğundadır.

27-       bayZUN®, yazılım ürününün işlevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi için gereken azami özeni göstermektedir. bayZUN®, bu yazılım ürününün kusursuz ve hatasız olduğu ayrıca, kullanıcının özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.

28-       Yazılımın tüm dokümanları, yazılım kodları, yazılımın tasarımı, grafikler ve logoların telif ve yasal hakları bayZUN®'a aittir.

29-       Yazılımın tüm hakları bayZUN®'a aittir. KULLANICI'ya sadece kullanım lisans hakkı verilmiştir. Yazılım lisansı bir tek bilgisayar için geçerlidir.

30-       bayZUN ®, programlarında kullanıcın özel isteklerini karşılayabileceğini taahhüt etmez. bayZUN ® Paket Programları, Lisans alımı ile Kullanıcı tarafından OLDUĞU HALİYLE kabul edilmiş sayılır. 

31-       bayZUN ® süresiz olan bu sözleşmeyi, beliren ihtiyaç ve yeni koşullara göre her zaman değiştirme ve güncelleştirme hakkını saklı tutar. 

32-       Uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme ve icra daireleri, İstanbul Mahkeme ve İcra      Daireleridir.

 
 
 
  Telif Hakkı © 1999-2020 bayZUN ® Yazılım. Bütün Hakkı Saklıdır.    

  Lisans Sözleşmesi | Banka Hesap Bilgileri | OnLine Satış | İK | Gizlilik | OtoMix Referans

Online : 3

 
Uzaktan Destek Sistemi - Uzak Masaüstü Bağlantısı


www.otoservisprogram.com
 
 

oto servis program, muhasebe programı, ön muhasebe programı, oto servis programı, oto servis muhasebe, bayzun, özel yazılım, mantıcı programı, bayZUN ® Yazılım, bayzun.net, bayzun.com, özel oto servis programı, oto servis programı, oto servis, özel yazılım, mantı programı, Muhasebe Programı, Ön Muhasebe Programı, Oto Servis Programı, Tek Düzen Muhasebe Programı, Özel Yazılım, Web Tasarım, Mail Toplama Programı, Oto Tamirhane Programı, Özel Servis Programı, İşletme Defteri Programı, Serbest Meslek Defteri Programı, Paralix Ticari Programı, Özel Servis Yazılımı, Oto Servis Takip, İhracat Kur Farkı Takip Programı, Özel Program, Özel Yazılım, Üretim Programı, İhracat Yüklenilen KDV Listesi Hazırlama, Bayrash muhasebe programı, Oto Servis Yazılımı, Tamirhane Yazılımı, MyCase Kasa Cari Çek Takip, Tek Düzen Muhasebe, Ticari Paket Program, Ön Muhasebe, Genel Muhasebe, Oto Tamirhane Yazılımı, OtoMix Oto Servis Yazılımı, Özel Oto Servis Yazılımı, Cari Hesap Takip, Çek Takip, Fatura Takip, Stok Takip, İş Emri, Ekspertiz Formu, Sigorta Şirket Takibi